Modulové sauny z masivu

Jedná se převážně o exteriérové sauny, tzn. venkovní, které jsou vyrobené z masivních prken (fošen) tloušťky od 32 až po 64 mm, většinou ze severského smrku, případně borovice, thermo-dřeva, ale i z cedrového masívu. Převážně se systémem dvojité perodrážky z důvodu tuhosti a stability konstrukce a také těsnosti stěn. Vždy mají dřevěnou podlahu.

Sauny z masívu se používají i v interiéru, ale většinou se používají tloušťky prken (fošen) od 24 po 42 mm. Na rozdíl od venkovních saun se pokládají na již připravenou dlažbu a na podlaze je pochůzný dřevěný podlahový rošt a mají pouze svůj strop.

V drtivé většině je vnitřní strana přiznaná do interiéru, není to však podmínka, lze provést i vnitřní doobklad jakýmkoliv vhodným saunovým obkladem (osika, olše, thermo-materiál…atd.).

Venkovní strana zůstává většinou také přiznaná, ale v místě, kde tvar objektu tvoří přirozenou střechu (sauna sudová čtvercového průřezu, iglú sauna) tak je pokryta střešní krytinou, většinou asfaltové šindele různých tvarů a barev. V případě objektu běžného tvaru (domek, případně s odpočívárnou či zázemím) bývá střecha pultová (nejlevnější varianta) nebo sedlová, bývá krytina i plechová.

Další variantou sauny z masívu je sauna roubená a srubová.

  • Roubená sauna – tzn. sestavená ze čtyřstranně opracovaných trámů čtvercového nebo obdélníkového průřezu, kde tyto trámy tvoří vlastní konstrukci stěn sauny bez další izolace, pouze se dotěsňuje lněnými nebo konopnými provazy, případně ovčí vlnou. Střecha dominuje sedlová.
  • Srubová sauna – sestavená z trámů kruhového průřezu, kde tyto trámy tvoří vlastní konstrukci stěn sauny bez další izolace, pouze se dotěsňuje lněnými nebo konopnými provazy, případně ovčí vlnou. Střecha dominuje rovněž sedlová. Tento typ konstrukce je specifický pro svoji vizuální stránku a není vhodný pro umístění do běžné zástavby.

Obě varianty těchto saun jsou finančně náročnější jak na materiál tak i na výrobu, jelikož se sestavují na místě určení a to z jednotlivých lamel nebo trámů, následně střechy až do finální kompletace celého objektu.

V segmentu saun se jedná o výrobky ve vyšší cenové kategorii a jsou to specifické produkty. 

Zástupci segmentu saun z masivu